کانال هواداران

مسابقات

 


نشست رئیس هیات خراسان شمالی با مریم اسدالهی

نشست مشترک حسین بنی اردلان رئیس هیات خراسان شمالی با مریم اسدالهی نایب رئیس بانوان فدراسیون برگزار و حکم سرپرستی وی اهدا شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ نشست مشترک حسین بنی اردلان رئیس هیات خراسان شمالی با مریم اسدالهی نایب رئیس بانوان فدراسیون امروز شنبه بیستم شهریور ...

نشست مشترک حسین بنی اردلان رئیس هیات خراسان شمالی با مریم اسدالهی نایب رئیس بانوان فدراسیون برگزار و حکم سرپرستی وی اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس؛ نشست مشترک حسین بنی اردلان رئیس هیات خراسان شمالی با مریم اسدالهی نایب رئیس بانوان فدراسیون امروز شنبه بیستم شهریور ماه در محل فدراسیون برگزار و حکم سرپرستی وی اهدا شد.

۱۶:۴۷ ۱۳۹۵/۶/۲۰

قدرت گرفته از پرتال ترنم